PROJEKTY INFORMATYCZNE


Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych i kursów, wspólnie z organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania i Stowarzyszenie I love math) działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane […]

INFORMATYKA BEZ GRANIC


Centrum Mistrzostwa Informatycznego: nowe możliwości dla zdolnych informatyków To ogromna szansa dla utalentowanej informatycznie młodzieży! Rusza Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt grantowy finansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego powstaną zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) i średnich. W ramach Centrum […]

CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO


Program warsztatów z kompetencji cyfrowych wpisujący się w program „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu 50+” prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu zostało zorganizowanych pięćdziesiąt warsztatów na terenie całego województwa łódzkiego z podnoszenia kompetencji cyfrowych osób w wieku 50+. W projekcie udział wzięło 476 osób (292K i 284M). Program […]

Senior z komputerem