MATMA ze Scratchem i nie tylko…LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:


OPIS PROJEKTU:

Cykl 8 warsztatów realizowanych w 4 grupach. W ramach zajęć dzieci wykorzystując Scratcha rozwiązywać będą ciekawe problemy matematyczne i algorytmiczne.
Dzieci będą podzielone na grupy wiekowe, gdzie podczas 90 minutowych warsztatów stworzymy proste symulacje oraz gry komputerowe. Planujemy zrekrutować około 60 uczestników w wieku 7 – 12 lat.
Warsztaty odbywać się będą za pośrednictwem platformy MS Teams.
Przygotowane scenariusze zostaną upublicznione na naszej stronie internetowej z możliwością wykorzystania niekomercyjnego. Po zakończeniu projektu, scenariusze zajęć zostaną wysłane za pomocą poczty elektronicznej do szkół podstawowych na terenie całej Polski.


REKRUTACJA:


DOKUMENTY:

PIGUŁKA:

  • udział w projekcie jest bezpłatny;
  • udział w projekcie jest możliwy po zgłoszeniu dziecka za pomocą formularza internetowego dostępnego powyżej.
  • o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń za pomocą formularza internetowego;
  • ilość miejsc jest ograniczona i wynosi po 15 osób w każdej grupie: 7-9 lat, grupa I (10:00-11:30), grupa II (13:00-14:30), 10-12 lat, grupa I (10:00-11:30), grupa II (13:00-14:30)
  • warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie jest odesłanie skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów rodzica na adres
    e-mail: imath@imath.pl
  • spotkania warsztatowe odbywają się z wykorzystaniem platformy MS TEAMS, każdy uczestnik otrzyma indywidualne konto do uczestnictwa w zajęciach;
  • każde spotkanie jest nagrywane, nagrania są udostępnione uczestnikom w platformie MS TEAMS;

SCENARIUSZE ZAJĘĆ: