PROJEKTY MATEMATYCZNE


Stowarzyszenie I love math jest organizatorem kilku projektów, jeżeli chciałbyś abyśmy przyłączyli się do organizowanego przez Ciebie projektu napisz do nas.

NASZE PROJEKTY:

„m do 3 Potęgi – czyli matematyka mnoży możliwości” (2014)

Projekt współfinansowany przez fundację mBanku, mFundację. Projekt zakładał organizację cyklu warsztatów dla licealistów, które odbywały się w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej. Podczas warsztatów uczestnicy projektu pracowali pod hasłem: Matematyka Mnoży Możliwości, czyli jak zamienić liczenie liczb na liczenie pieniędzy. Uczniowie szkół średnich z województwa łódzkiego odkrywali tajniki matematyki finansowej. Podczas warsztatów zdobyli umiejętności wyceny kredytów, inwestycji, dowiedzieli się co to są instrumenty pochodne. W ramach programu uczestnicy dowiedzieli się jak inwestować, oraz że nie ma inwestycji bez ryzyka.

WIECZÓR GIER PŁ (2015)

Projekt współfinansowany przez Politechnikę Łódzką. Podczas Wieczoru Gier PŁ królowały gry logiczne i matematyczne. Uczniowie szkół średnich i studenci układali wieloetapowe strategie. Event odbył się pod hasłem „żeby wygrać, trzeba grać”. W Evencie uczestniczyło ponad 150 osób.

Matma – Lubię TO! (2017- edycja I, 2018- edycja II)

Projekt współfinansowany przez fundację mBanku, mFundację oraz PRO-SZKOLENIA.PL. Projekt zakładał organizację cyklu warsztatów podzielonych na dwa moduły, jeden moduł to zajęcia logiczno -matematyczne z wykorzystaniem TIK, drugi zajęcia komputerowe (nauka programowania). W ramach zajęć logiczno matematycznych uczestnicy zajmowali się grami logicznymi (z wykorzystaniem tangramów, gier planszowych, ćwiczeń komputacyjnych, czy zadań przygotowanych na poprzednie edycje konkursów dla SP). Podczas zajęć komputerowych młodzi matematycy poznają tajniki programowania gier komputerowych oraz prostych programów obliczeniowych np. kalkulator, a także budowy, sterowania i programowania przykładowych robotów. Zwieńczeniem każdej edycji projektu była organizacja Matematycznej Gry Miejskiej, w pierwszej edycji GM odbyła się w Łodzi, w drugiej w Brzezinach. Łącznie w dwóch edycjach projektu uczestniczyło 450 osób.